Udviklingsprojekter med fokus på brugerinddragelse

OPGAVEN: At skabe et støtteværdigt projekt.

Opgavens fokus: At inddrage relevante mennesker og motivere dem til at tage aktiv del i udviklingen. For at skabe et støtteværdigt projekt.

Samarbejdspartner: Projekterne er blevet løst som freelancere hos PrimusMotor

KONCEPTET

Som freelancere hos PrimusMotor har vi drevet forskellige udviklingsprojekter med afsæt i PrimusMotors seks faser for at udvikle og skabe et støtteværdigt projekt.

Vi har, i samarbejde med de pågældende projektejere og ildsjæle, arbejdet strategisk med at skabe fælles mål og retning for projekterne. Vi har faciliteret brugerinddragende processer, hvor der gennem interviews og workshops er blevet skabt indsigt i de forskellige interessenters behov, perspektiver, ønsker og kreative ideér. Løbende kondensering af inputs og findings har skabt grobund for udviklingen af det endelig prospekt for det konkrete udviklingsprojekt. Med et gennemarbejdet prospekt har vi kunne hjælpe med at søge midler gennem relevante fonde for at kunne realisere projekterne.

Vi har blandt andet hjulpet Gudenaa Kano- og Kajakklub i Randers med at gentænke deres klubhus til at blive et fælles aktivitetshus for alle, der bevæger sig på og omkring Gudenåen. Endvidere har vi hjulpet Bylderup Idrætscenter med at skabe retning og en helhedsplan for deres ønske om at omdanne deres nuværende friluftsbad til et bæredygtigt, biologiskrensede naturbad og skabe omkringliggende rekreative områder. Derudover har vi været medvirkende i udviklingsarbejde på Vejle Idrætsefterskole, AQUA, Bjerringbro Idræts- og kulturcenter og Haderslev Kommunes klimatilpasningsprojekt i forbindelse med Jomfrustien.


SE FLERE CASES